Food trucks på Hisingen? Vi har frågat stadens styrande

Försäljning av gatumat från så kallade food trucks är en av de stora globala mattrenderna just nu, och intresset växer sig allt större, så även i Sverige. Hisingen är den perfekta platsen att testa detta, och det skulle kunna bli en kulinarisk scen som låter tala om sig om man på prov gav tillstånd för sådan verksamhet där. Nu har vi skickat iväg frågan till stadens styrande: Hur ställer ni er till förslaget att göra Hisingen till försöksområde för tillstånd att sälja gatumat från food trucks?

Vi har skrivit om detta på bloggen nyligen, såväl här som här, och efter det gav även stsdsarkitekt Björn Siesjö tummen upp för våra tankegångar, det läste du om här. I Stockholm har man på försök gett hittills 20 tillstånd, och allt tyder på att ytterligare 80 tillstånd lovats under 2014, enligt Trafikkontoret i Stockholm som liksom flera politiker ser väldigt positivt på försöket.

Idag ges inga sådana tillstånd i Göteborg innerstad. Vi undrar med anledning av detta om det inte vore en fantastisk möjlighet att på försök prova tillstånd för food trucks på Hisingen, som till ytan är stort och dessutom saknar det stora utbud av matställen som finns i innerstaden idag. Det är lättare att undvika såväl trafikstörningar som dispyter med permanenta näringsidkare, och här finns ett fåtal historiska byggnader att hänsyn till av estetiska principer.

Nästan 40 procent av de resenärer som Visit Sweden vänder sig till i marknadsföringen av Sverige vill för övrigt ägna sig åt kulinariska upplevelser under ett besök i Sverige.

Kort sagt – vore inte Hisingen en väldigt intressant plats för ett sådant försök?

Hisingen kan bli en kulinarisk scen som låter tala om sig både nationellt och internationellt!

Vi har därför sänt iväg följande frågor till Göteborgs stads styrande politiker:

Hur ställer ni er till tanken att göra Hisingen till försöksområde för tillstånd att sälja gatumat från food trucks?
Hur ser du och ditt parti i allmänhet på företeelsen food trucks?
Kan ni tänka er att se över och ompröva möjligheterna till fenomenet gatumat, enligt en liknande modell som nu prövas i Stockholm där bilarna får uppställas under kortare perioder från dag till dag?

Så fort svaren (förhoppningsvis) trillat in återkommer vi.

 


Publicerat: 2014-01-17
Taggar: , , , , , ,