Lånecyklar på Hisingen – var god dröj.

Ni minns kanske att vi skrev i februari om det faktum att det finns hela 58 Styr & Ställ-stationer utplacerade över stora delar av Göteborg, men inte en enda station på hela Hisingen.  Och det kommer att dröja minst till 2015 innan en ändring sker. Enligt Göteborgs stads prioriterade mål ska cyklandets andel öka i jämförelse med biltrafiken. Gäller detta även Hisingen undrar vi?

Trots att Styr & Ställ blivit en megasuccé som byggts ut succesivt under åren så fortsätter Hisingen att vara en blind fläck vad det gäller detta system. Inga lånecyklar vid viktiga knutpunkter som Hjalmar Branting eller Vågis, två platser som ligger nära den nya gröna stadsdelen Kvillebäcken. Heller inte en enda liten cykelstation på expansiva och allt mer livliga Eriksberg eller Lindholmen, som ju båda dessutom är hållplatser för Älvsnabben, som ju gör så gott de kan för att knyta samman staden på respektive sida av älven. Detta för att försöket med lånecyklar enligt politiskt beslut endast skulle omfatta ”innerstaden”, det vill säga ungefär det nuvarande utbredningsområdet.

Beskedet vi fick senast var att Trafikkontoret fått i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för ett test av ett flytande lånecykelsystem på Hisingen. Den utredningen ska presenteras för Trafiknämnden i maj.

Begreppet “flytande lånecykelsystem” kan möjligen låta aningen luddigt, men såvitt vi förstår har inspiration hämtat bland annat från Deutsche Bahn som har ett dylikt lånecykelsystem. Med detta kan man hämta cykeln på en station, sms:a för att få en kod till låset, cykla dit man ska och sedan checka ut utan att parkera den i ett särskilt ställ.

Men finns det då någon möjlighet att detta realiseras redan till sommaren till exempel? Vi bollade över frågan till Lena Johansson, informationschef på Trafikkontoret, Göteborgs stad:

– Förstudien innehåller både om och i så fall hur vi skulle kunna utvidga gällande system och om det skulle vara möjligt att pröva ett flytande lånecykelsystem.  Vi ska rapportera innan sommaren hur arbetet går men att det skulle kunna gå att realisera ett flytande lånecykelsystem redan i år är uteslutet. Det krävs både upphandling och mycket förarbete.

Så nej – glöm lånecyklar på Hisingen år 2014 i alla fall. Göteborgs stad har en uttalad policy att bli en mer cykelvänlig stad, men vid älven tar den ambitionen alltså slut, tillsvidare. Möjligen är stadens avtal med JC Decaux en akilleshäl? Ni vet, företaget som säljer reklam i busskurer mot att de driftar dessa. De handhar även Styr & Ställ på kommunens uppdrag, så det är ju inga betungande utgifter för staden på så vis – men kanske anses Hisingen inte tillräckligt kommersiellt worthy?

Vad vet vi.

Vad vi dock med säkerhet vet är att det är våra kära politiker som kan få fart på detta. Givetvis släpper vi inte den här frågan vind för våg utan ska framöver granska hur ansvariga partier ställer sig till en utvidning av lånecykelsystem på Hisingen. Håll ögonen öppna kära läsare, för ni har inte hört det sista i denna fråga.


Publicerat: 2014-04-09
Taggar: