Det osar hett om lånecyklarna på Hisingen…

Vi skrev häromveckan här om lånecyklar på Hisingen och kunde då presentera (S) vision om att lånecyklar skulle kunna vara på plats i bästa fall februari 2015. Nu har moderaterns Martin Wannholt, vice ordförande i Trafiknämnden gått i taket över Johan Nyhus uttalande på Hisingenftw. Läs vidare!

När Johan Nyhus (S), kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden svarade på vår fråga om det inte var dags att politikerna ser till att även Hisingen har ett Styr & Ställ-system sa han bland annat att “Jo, det är dax, och vi har både i budget och direkta uppdrag gett trafikkontoret detta uppdrag, det som är problematiskt är upphandlingar  och juridiska frågor” samt att “Jag tycker också att man skall bygga ut ett system som omfattar viktiga målpunkter på Hisingen” och att allt skulle kunna vara på plats i februari 2015.

Moderaterna, som var i full färd med att formulera sitt eget svar på Hisingenftw:s fråga, hörde genast av sig till oss och meddelade att man var mycket förvånade över Johan Nyhus svar. Så här säger nu Martin Wannholt (M), vice ordförande i Trafiknämnden, till Hisingenftw:

– Vi moderater tillsammans med folkpartiet har hela tiden varit drivande i frågan och lämnade 2012 ett yrkande i kommunstyrelsen om en utveckling av det befintliga Styr och ställ. Bland annat ville vi se över fler platser för att utvidga systemet. En förstudie initierades vilken skulle visa om en utvidgning av nuvarande system var möjlig. Utredningen har sedan kompletterats med bland annat ett flytande lånecykelsystem på Hisingen. Svaret på denna utredning får vi först på Trafiknämnden om en vecka. Så hur Johan Nyhus (S) redan nu kan svara på en förstudie som ännu inte är presenterad är för oss märkligt. Så fort vi har ett underlag så kommer vi att ge tydliga besked till Hisingsborna när och hur vi bygger ut lånecykelsystem på Hisingen.

Vad vi har för våra händer här, kära bloggläsare, tycks vara ett litet bråk i Trafiknämnden, men låt oss inte dröja oss kvar vid detta, utan istället ta fasta på det positiva i sammanhanget – frågan är på tapeten, och allt vi hoppas på är att den inte blir liggande i utredning ytterligare ett par år. Hisingen är den kanske mest expansiva stadsdelen i Göteborg för närvarande, klart här ska finnas lånecyklar på alla relevanta platser. Vi emotser därför moderaternas och alliansens kommande besked till Hisingsborna (och alla som jobbar där). Vi fortsätter att hålla frågan under sträng bevakning, ni kan lita på oss!


Publicerat: 2014-05-13
Taggar: , , ,