Klart idag – det blir cykelbro från Majorna till Hisingen!

YES! Det blir äntligen en cykelbro från Majorna till Hisingen, redan 2019 ska den stå klar! Majoriteten i kommunfullmäktige har bakom kulisserna jobbat vidare med de tidigare stoppade planerna på en gång- och cykelbro över älven, och nu talar allt för att bron verkligen blir av. Brons sträckning blir från Stigbergstorget, som en direkt förlängning av Bangatan, och över till Sannegårdshamnen på Hisingen. Något som vi på Hisingenftw slagits för i flera år!

Göteborgs lokala intresse väger tyngre än sjöfarten och kommuner kring Vänern, slår Miljödomstolen fast, vilket öppnar för den nya gång- och cykelbron, som nu rycker allt närmare.

Projektet hade tidigare trumfats igenom av de politiska beslutsinstanserna i Göteborg av Miljöpartiet med stöd av S och V, men för två år sedan stötte ärendet på patrull i de miljöprövande instanserna, bordlades och blev iskall. Därefter har allt fokus varit på den nya Hisingsbron, som också överklagats av regionen, sjöfarten, Sjöfartsverket och kommunerna runt Vänern.

Men bakom kulisserna på Börsen har arbetet fortgått med den som många anser helt nödvändiga gång- och cykelbron, om Göteborg ska utvecklas från bilstad till cykelstad. Och nu verkar Miljödomstolen ha ändrat sig, man konstaterar i en skrivelse till att sjöfartens intressen inte kan anses vara viktigare än att kunna cykla och gå över älven på en separat bro. Och Miljööverdomstolen och Högsta domstolen gjorde samma bedömning.

Sjöfartsverket har i ett remissyttrande sagt ja till den föreslagna cykel- och gångbron. Sjöfartens riksintresse väger inte tyngre än Göteborgs lokala intressen, slår verket fast, och dess styrelse har beslutat att skriva under trafikregleringsavtalet för en bro med en så låg seglingsbar höjd som sex meter, vilket är precis anpassat för cyklister.

Detta betyder i klartext att en majoritet i kommunfullmäktige kan ta beslut att genomföra cykelbron, och enligt planerna är det en placering mellan Stigbergstorget och Sannegårdshamnen som ska förverkligas.

– Frågan har på sistone skötts väldigt proffsigt av Göteborgs stad. Man har haft en bra dialog med regionen, sjöfarten, Sjöfartsverket och kommunerna runt Vänern, och nu verkar det som att alla blir nöjda, säger Jonnas Kristäng (C), ledamot i regionstyrelsen, till GP.

Förslaget på den nya bron som inom kort ska behandlas av stadsbyggnadskontoret är ritat av arkitekten LissKristin Jacobsson,  av arkitekten döpt till Träbandsbron och enligt stadsarkitekt Börge Biesjö “fanns det ingen riktig konkurrens, den här bron är enkel och tydlig, kraftspelet i konstruktionen är tydlig för betraktaren”. Han menar att det är raka rör som gäller nu:

– Vi skippar arkitetktävling i det här läget och går på Jacobssons förslag, allt som kan främja en cykelvänligare stad och insatser som förbinder fastlandet med det expansiva Hisingen är värt att skynda på.

“Träbandsbron” (LissKristin Jacobsson)

(Överklaganden mot de nya broplanerna ska inkomma senast 1 april, alltså första april som sagt, i år. Det vill säga, det brinner i knutarna),


Publicerat: 2015-04-01
Taggar: , , ,