Beslut om linbana mellan Hisingen och fastlandet tas i sommar

Allt mer pekar ju faktiskt för att den blir av, linbanan över älven. Och beslutet ska kommunfullmäktige ta redan i sommar. Har något av denna kaliber nånsin gått lika fort undrar vi? 

Gondolerna kommer att susa över Göta älv med 45 sekunders mellanrum, det kallar i turtäthet med klass. Hastigheten är inte mer än 20-25 kilometer i timmen dock, även om det nog är rätt lagom på de  höjden. Men – det som verkligen tycks gå fort här är ju beslutsprocessen.

Beslutet som fattades av trafiknämnden i dag innebär att trafikkontorets åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 nu kommer att skickas på remiss. Samtidigt får trafikkontoret i uppdrag att fördjupa och intensifiera planeringsarbetet för att möjliggöra byggande av stomlinbana med tvärlänksfunktion enligt förslaget i åtgärdsvalsstudien.

– Vi behöver jobba hårt under våren för att ha en linbana i drift år 2020. Med dagens beslut i trafiknämnden kan vi påbörja det mer detaljerade planeringsarbetet i väntan på att kommunfullmäktige tar ett beslut om linbanan i sommar, säger Per Bergström Jonsson, projektledare för Etablera linbanor i Göteborg, trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Den första sträckningen som är föreslagen har arbetsnamnet den lila stomlinbanan och går mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Sträckningen har fyra stationer och går via Lindholmen och Lundby. Ytterligare två förslag på sträckningar över älven finns uppströms Göta älv i Göteborg.

(Bilder från White)


Publicerat: 2016-02-24
Taggar: , , , , ,