Spikat: Karlatornets första spadtag i september

Då kan vi berätta för er att första spadtaget till Karlatornet, vad som kommer att bli Nordens högsta hus, är spikat till början av hösten. Det betyder alltså att om cirka sju månader påbörjas det spektakulära bygget.

Vi kan också ge lugnande besked till dom som blev oroliga i slutet av förra året när det framkom att ändringar i tornets utseende hade kommit på tal: som till exempel att tornet skulle bli både kortare och lite tjockare, och att den karakteristiska “midjan” i huset skulle få en annan tristare utformning. Kalla kårar gick genom mångas ryggar, men nu har vi på Hsingenftw.se forskat vidare i saken, och har följande troligtvis lugnande besked direkt från Patrik Lindström, VD för Serneke Projektutveckling AB:

Tornet har utvecklats sedan tävlingen avgjordes i juni 2014 på både in- och utsidan, både vad avser design och teknik. Höjden har justerats från tävlingens 230 m till dess nuvarande dryga 240 m, vi har jobbat mycket med insidan och utvecklat väldigt många fina och attraktiva lägenheter, vi har vridit tornet något i stadsbilden och utvecklat podiebyggnaden bland annat. Sedan snart ett år har vi i huvudsak jobbat med den lösning som nu är aktuell. Vissa detaljer utvecklas fortfarande i det projekteringsarbete som nu pågår inför bygglovsansökan och kommande byggstart. Det är ett stort projekt där många detaljer skall utredas och beskrivas på ritningar och i text.

karlatower-1200x600

Det blir fortfarande Nordens högsta hus?

– Tornets höjd (ca 240 meter) har varit i stort sett oförändrad sedan projekteringen påbörjades för snart ett år sedan, något som inte framgick i media. Karlatornet blir fortsatt Nordens högsta med god marginal – Turning Torso i Malmö som är Sveriges nuvarande högsta byggnad är 190 meter.


Publicerat: 2017-02-10